Rèm tự động – điều khiển bằng remote / kéo tay tự động chạy

Rèm tự động: có thể hoạt động độc lập, không liên kết thiết bị thông minh khác, điều khiển bằng remote hoặc kéo tay như rèm bình thường Rèm tự động điều khiển bằng remote cũng rất tiện lợi đối khi khách hàng không có nhu cầu điều khiển trên điện thoại chỉ sử dụng rèm tự động đơn thuần.   [video...

Continue reading →