LifeSmart là một công ty IoT hàng đầu tập trung vào thị trường nhà thông minh toàn cầu. Bằng cách tận dụng lợi thế của AI và IoT, LifeSmart mang đến cho bạn và gia đình một lối sống an toàn, thoải mái và đầy màu sắc.

Trong quá trình hình thành và phát triển LifeSmart đã đạt những thành tựu lớn trong phát triển hệ thống nhà thông minh:

• Giải thưởng ifworlddesign hạng mục khóa cửa Video thông minh năm 2017

• Giải thưởng ifworlddesign hạng mục  Công tắc Dimmer  năm 2020

• Giải thưởng ifworlddesign hạng mục  Công tắc Starry năm 2020

Và còn nhiều giải thưởng về bảo mật, các chứng nhận quốc tế khác.

Tất cả sản phẩm của LifeSmart điều tương thích với Homekit….