CHỌN CẢM BIẾN CHO NHÀ THÔNG MINH

  CÁC DÒNG CẢM BIẾN TRONG HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH Trong 1 hệ thống nhà thông minh các dòng cảm biến đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các tự động hóa, ngữ cảnh thông minh cũng như các chế độ an ninh trong gia đình     1. Cảm biến chuyển động: phát hiện các chuyển...

Continue reading →